Alles over dierverzorging leer je in Barneveld

 • ALGEMEEN
 • PROGRAMMA
 • CURSUSDATA
 • Stage

Paraveterinair dierenartsassistent

Wil jij graag de officiële erkenning Paraveterinair dierenartsassistent? Dan ben je bij Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld helemaal op je plek.
Een paraveterinair kent de kneepjes van het vak en is hoger opgeleid dan een dierenartsassistent. Als je deze opleiding hebt afgerond, dan kan en mag je medische assistentie verlenen aan de dierenarts. Omdat je de theorie hebt geleerd en in de praktijk hebt geoefend, mag je bijvoorbeeld eerste hulp bieden bij spoedgevallen. Je kunt röntgenfoto’s maken en mag assisteren bij een echografie. Je bent de eerste contactpersoon voor mensen en dieren en speelt daarom een belangrijke rol als ‘visitekaartje’ van de praktijk en in de communicatie. Daarnaast geef je advies over geneesmiddelen en de manier van toedienen. Maar in de eerste plaats ben je de volwaardige assistent van de dierenarts. Dus je beheert ook de receptie en helpt hem of haar bij het spreekuur.
Kortom: er wacht je een afwisselend en verantwoordelijk takenpakket met mens en dier.

VOOR WIE?

Je werkt als dierenartsassistent, maar je hebt nog geen paraveterinaire erkenning. Of je bent geschoold in een andere richting en je wilt nu via een verkort traject alsnog paraveterinair dierenartsassistent worden.
Maar je kunt ook om een andere reden de officiële erkenning Paraveterinair dierenartsassistent willen behalen. Je hebt affiniteit met verschillende dieren en je hebt minimaal een vbo- of mavo-opleiding op D-niveau (met maximaal drie vakken op C-niveau) afgerond. Of je hebt een vmbo-diploma volgens de Theoretische Leerweg (TL). Na inschrijving kun je dit aantonen door een kopie van je diploma te mailen.

Mocht je niet voldoen aan deze toelatingseisen, dan wordt een capaciteitentest afgenomen. Op basis van deze uitslag wordt beoordeeld of je kunt worden toegelaten.

LESDAGEN, ZELFSTUDIE EN STUDIEBEGELEIDING

Als paraveterinair dierenartsassistent leer je veel over verschillende diersoorten. Na 26 cursusdagen en minimaal 700 uur stage in 2 cursusjaren weet je bijvoorbeeld veel van de anatomie. Je kent de instrumenten van een dierenartsenpraktijk en weet ermee om te gaan. Je weet hoe je een hond plaatselijk of geheel kunt verdoven of hoe je het bloed van een konijn moet onderzoeken. Je doorloopt een intensief, leerzaam en afwisselend programma dat voldoet aan de eisen van de Regeling diergeneeskundigen.

Tijdens de opleiding wordt zowel de theorie als de praktijk behandeld. De lesstof wordt in delen aangeboden. Elk deel wordt afgesloten met een toets.
De praktijklessen vinden plaats in kleine groepen, zodat je veel tijd krijgt om je praktische vaardigheden te oefenen. Denk hierbij aan het verzorgen en hanteren van dieren, klinisch onderzoek, verbandleer, bloedafname en het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden.
Naast de lesdagen ben je gemiddeld 6 tot 10 uur per week bezig met zelfstudie. Bijvoorbeeld om de komende les of toets voor te bereiden. Deze hoeveelheid tijd is uiteraard afhankelijk van je ervaring en de kennis die je al hebt.
De opleiding wordt zoveel mogelijk door vaste docenten verzorgd. Dit zijn ervaren dierenartsen met leservaring. Eén van hen is de cursusleider, waarbij je altijd terechtkunt met vragen over het programma en de inhoud.

CERTIFICAAT

Een paraveterinair valt onder het Besluit diergeneeskundigen, onderdeel van de Wet dieren. In dit Besluit en in de bijbehorende Regeling diergeneeskundigen staat omschreven aan welke eisen de opleiding tot paraveterinair moet voldoen. Daarnaast is hierin opgenomen welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden de paraveterinair krijgt.

Om het certificaat Paraveterinair Dierenartsassistent te behalen, moet je hebben voldaan aan de volgende voorwaarden:

•          11 toetsen met een voldoende (5,5 of hoger)

•          6 werkprocesexamens met een voldoende (5,5 of hoger)

•          700 uur stage met stageopdrachten, handelingenlijsten en afgetekende urenlijsten

•          Stageverslag met een voldoende (5,5 of hoger)

VERVOLGOPLEIDING

Wil je na deze opleiding leren hoe je manager kunt worden van een dierenartsenpraktijk? Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld heeft een unieke (vervolg)opleiding: Veterinair praktijkmanager op hbo-niveau.

 • Deel:
 • fb
 • twitter
 • in
 • printar

PROGRAMMA-INHOUD

De opleiding Paraveterinair dierenartsassistent bij Cursuscentrum Dierverzorging kent een gevarieerd programma, wat voldoet aan de verplichte eisen van de Regeling diergeneeskundigen:

 • Voeren (gezelschaps)dieren
 • Verzorgen (gezelschaps)dieren
 • Begeleiden voortplanting (gezelschaps)dieren
 • Hygiëne
 • Anatomie, fysiologie en pathologie
 • Instrumentenleer, desinfectie en pathologie
 • Algemene assistentie en ziekenverzorging 
 • Zoötechniek en gezondheidsleer
 • Laboratoriumwerkzaamheden
 • Radiologie
 • Eerste hulp (paraveterinair)
 • Algemene en plaatselijke verdoving 
 • Beheren medicijnen
 • Deel:
 • fb
 • twitter
 • in
 • printar

Tijdens uw stage binnen deze opleiding ligt de nadruk op het uitvoeren van paraveterinaire handelingen en het maken van stageopdrachten. Hierdoor wordt de theorie van de opleiding gekoppeld aan de praktijk, waardoor u meer inzicht verwerft in (werken bij) een dierenartsenpraktijk.

Gedurende de opleiding dient u minimaal 700 uren stage te lopen. Aan deze stage zijn strikte eisen verbonden:

U dient 500 uur stage te lopen bij een dierenartsenpraktijk voor gezelschapsdieren of in een gemengde praktijk. Hiervan mag u maximaal 200 uur stage lopen bij een gespecialiseerde dierenkliniek, zoals een paardenkliniek of tweedelijns dierenartsenpraktijk.

U dient de resterende 200 uur stage te lopen bij een professioneel dierverzorgend bedrijf. Hierbij kunt u denken aan een dierenasiel, kinderboerderij, dierenpension, dierenspeciaalzaak, handel/pensionstal of zorgboerderij. De nadruk van deze stage ligt op het verzorgen, voeren en huisvesten van dieren. Deze 200 uur mag u eventueel ook bij een dierenartsenpraktijk met opnamemogelijkheid invullen.

ERKEND STAGEBEDRIJF

Alle stagebedrijven dienen door de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) erkend te zijn. De SBB is de landelijke organisatie die praktijkopleidingsbedrijven erkent voor beroepspraktijkvorming. Op www.s-bb.nl is een register van opleidingsbedrijven aanwezig.

Als een dierenartsenpraktijk of dierverzorgend bedrijf waar u stage wilt lopen nog niet erkend is, dan dient het bedrijf een registratieaanvraag in te dienen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikt stage-adres.

TIP: onze ervaring leert dat het verstandig is ruim voor aanvang van de opleiding te starten met het zoeken naar een stageplaats. Afhankelijk van de mogelijkheden bij de dierenartsenpraktijk en uw persoonlijke situatie kunt u kiezen voor een dagstage waarbij u iedere week een (vaste) dag(en) stage loopt of een blokstage van een aantal weken achter elkaar. Je kunt via stagemarkt.nl op zoek naar een fijn en goed adres. We hebben een instructie gemaakt voor het zoeken op stagemarkt.nl, die kun je hier downloaden.

SPREIDING BEROEPSPRAKTIJKVORMING

Voor de beste opbouw van de opleiding Paraveterinair dierenartsassistent adviseren we u de beroepspraktijkvorming (stage) over de gehele opleidingsduur te spreiden. Wij raden u aan om bij verschillende dierenartsenpraktijken stage te lopen. Bent u in loondienst bij een dierenartsenpraktijk en is deze als stagebedrijf erkend door de SBB? Dan tellen deze uren natuurlijk mee.

 • Deel:
 • fb
 • twitter
 • in
 • printar

Start: dinsdag 20 september 2016


Vervolgdagen:

 • dinsdag 4 oktober 2016
 • dinsdag 25 oktober 2016
 • dinsdag 8 november 2016
 • dinsdag 22 november 2016
 • dinsdag 13 december 2016
 • dinsdag 10 januari 2017
 • dinsdag 24 januari 2017
 • dinsdag 14 februari 2017
 • dinsdag 14 maart 2017
 • dinsdag 28 maart 2017
 • dinsdag 11 april 2017
 • dinsdag 9 mei 2017
 • dinsdag 23 mei 2017
 • dinsdag 13 juni 2017
 • dinsdag 27 juni 2017

Start: donderdag 22 september 2016


Vervolgdagen:

 • donderdag 6 oktober 2016
 • donderdag 27 oktober 2016
 • donderdag 10 november 2016
 • donderdag 24 november 2016
 • donderdag 15 december 2016
 • donderdag 12 januari 2017
 • donderdag 26 januari 2017
 • donderdag 16 februari 2017
 • donderdag 9 maart 2017
 • donderdag 23 maart 2017
 • donderdag 6 april 2017
 • donderdag 20 april 2017
 • donderdag 11 mei 2017
 • donderdag 15 juni 2017
 • donderdag 29 juni 2017

Start: vrijdag 10 februari 2017


Vervolgdagen:

 • vrijdag 24 februari 2017
 • vrijdag 17 maart 2017
 • vrijdag 31 maart 2017
 • vrijdag 21 april 2017
 • vrijdag 12 mei 2017
 • vrijdag 2 juni 2017
 • vrijdag 16 juni 2017
 • vrijdag 30 juni 2017

EXTRA INFORMATIE

De Paraveterinair dierenartsassistent opleiding bestaat uit 26 lesdagen.

Het lesprogramma wordt verspreid over twee cursusjaren, waarbij een cursusjaar loopt van september tot juni. 

Een lesdag duurt van 9.45 uur tot 15.30 uur of 16.15 uur (praktijkdagen).

Afhankelijk van uw werk- en denkniveau bedraagt de zelfstudie gemiddeld 6 tot 10 uur per week om lessen en toetsen voor te bereiden.

Een gezamenlijke lunch in het restaurant op onze campus is inbegrepen.

 • Deel:
 • fb
 • twitter
 • in
 • printar

LOCATIE: Cursuscentrum Dierverzorging

DUUR: 26 dagen

TIJDEN: 9.45 uur - 15.30 uur, tijdens praktijkdagen van 9.45 uur - 16.15 uur

GROEPSGROOTTE: circa 30 cursisten

PRIJS: € 4.495,00