Alles over dierverzorging leer je in Barneveld

 • ALGEMEEN
 • PROGRAMMA
 • CURSUSDATA
 • Stage

Paraveterinair dierenartsassistent

Als paraveterinair dierenartsassistent heeft u een uitdagend, interessant en afwisselend beroep waarbij u dagelijks met mensen en dieren in contact bent.

Veel voorkomende werkzaamheden zijn: receptiewerkzaamheden, assisteren bij het spreekuur en het verzorgen van dieren bij opnamen en operaties. Ook verleent u eerste hulp bij spoedgevallen, voert u laboratoriumwerkzaamheden en diagnostische handelingen uit, maakt u röntgenfoto's en assisteert u bij echografie. U beheert de diergeneesmiddelen en geeft advies over de middelen en manier van toedienen.

VOOR WIE

u werkt al als dierenartsassistent, maar bent nog geen paraveterinair. Of wellicht bent u geschoold in een andere richting en heeft u nu interesse om via een verkort traject alsnog paraveterinair te worden. 

U wilt in ieder geval graag de officiële erkenning Paraveterinair Dierenartsassistent behalen, heeft affiniteit met diverse diersoorten en u heeft minimaal een vbo- of mavo-opleiding op D-niveau (met maximaal drie vakken op C-niveau) of een vmbo-diploma volgens de Theoretische Leerweg (TL) afgerond. Dit dient u bij inschrijving aan te kunnen tonen door middel van een kopie van uw diploma en uw identiteitsbewijs.

Het is in bepaalde gevallen mogelijk om op grond van vooropleiding, leeftijd en/of relevante werkervaring toegelaten te worden. Hiervoor dient u bij ons een schriftelijk toelatingsverzoek in, bestaande uit uw motivatie en CV, een aanbevelingsbrief van de dierenartspraktijk waar u werkt of stage loopt en een kopie van uw behaalde diploma('s). 

LESDAGEN, ZELFSTUDIE EN STUDIEBEGELEIDING

De opleiding bestaat uit 26 lesdagen waarin zowel theorie als praktijk behandeld wordt. De lesstof wordt in delen aangeboden waarbij ieder deel afgesloten wordt met een toets.
De praktijklessen vinden plaats in kleine groepen. Zodoende heeft u de gelegenheid om uw praktische vaardigheden te oefenen. Denk hierbij aan het verzorgen en hanteren van dieren, klinisch onderzoek, verbandleer, bloedafname en het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden.

Naast de lesdagen dient u ook rekening te houden met gemiddeld 6 tot 10 uur zelfstudie per week voor bijvoorbeeld het voorbereiden van lessen en toetsen. Dit is uiteraard afhankelijk van uw werk- en denkniveau.

Goede studiebegeleiding is belangrijk. Daarom wordt de opleiding zoveel mogelijk door vaste docenten verzorgd; ervaren dierenartsen met leservaring. Eén van hen is ook de cursusleider waarbij u altijd terecht kunt met vragen over het programma, de inhoud en de organisatie. 

CERTIFICAAT

Een paraveterinair valt onder het Besluit diergeneeskundigen, onderdeel van de Wet dieren. In dit Besluit en in de bijbehorende Regeling diergeneeskundigen, staat omschreven aan welke eisen de opleiding tot paraveterinair moet voldoen en ook welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden de paraveterinair hiermee krijgt. 

Het certificaat van deze opleiding wordt verkregen indien u aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:

 • Afronden van 700 stage uren, stage opdrachten, handelingenlijsten, urenlijsten laten aftekenen
 • 11 toetsen met een voldoende (5,5 of hoger)
 • Stageverslag met een voldoende (5,5 of hoger)

VERVOLGOPLEIDING

Wilt u na deze opleiding verder? Wij bieden de unieke (vervolg)opleiding Veterinair praktijkmanager op hbo-niveau.

Locatie:

Cursuscentrum Dierverzorging

Duur:

26 dagen

Tijden:

9.45 uur - 15.30 uur, tijdens praktijkdagen van 9.45 uur - 16.15 uur

Groepsgrootte:

Maximaal 30 personen

Prijs

€ 4.495,00
 • Deel:
 • fb
 • twitter
 • in
 • printar

PROGRAMMA-INHOUD

De opleiding Paraveterinair dierenartsassistent bij Cursuscentrum Dierverzorging kent een gevarieerd programma, wat voldoet aan de verplichte eisen van de Regeling diergeneeskundigen:

 • Voeren (gezelschaps)dieren
 • Verzorgen (gezelschaps)dieren
 • Begeleiden voortplanting (gezelschaps)dieren
 • Hygiëne
 • Anatomie, fysiologie en pathologie
 • Instrumentenleer, desinfectie en pathologie
 • Algemene assistentie en ziekenverzorging 
 • Zoötechniek en gezondheidsleer
 • Laboratoriumwerkzaamheden
 • Radiologie
 • Eerste hulp (paraveterinair)
 • Algemene en plaatselijke verdoving 
 • Beheren medicijnen
 • Deel:
 • fb
 • twitter
 • in
 • printar

Tijdens uw stage ligt de nadruk op het uitvoeren van paraveterinaire handelingen en het maken van stageopdrachten. Hierdoor wordt de theorie van de opleiding gekoppeld aan de praktijk, waardoor u meer inzicht verwerft in (werken bij) een dierenartsenpraktijk.

Gedurende de opleiding dient u minimaal 700 uren stage te lopen. Aan deze stage zijn strikte eisen verbonden:

U dient 500 uur stage te lopen bij een dierenartsenpraktijk voor gezelschapsdieren of in een gemengde praktijk. Hiervan mag u maximaal 200 uur stage lopen bij een gespecialiseerde dierenkliniek, zoals een paardenkliniek of tweedelijns dierenartsenpraktijk.

U dient de resterende 200 uur stage te lopen bij een professioneel dierverzorgend bedrijf. Hierbij kunt u denken aan een dierenasiel, kinderboerderij, dierenpension, dierenspeciaalzaak, handel/pensionstal of zorgboerderij. De nadruk van deze stage ligt op het verzorgen, voeren en huisvesten van dieren. Deze 200 uur mag u eventueel ook bij een dierenartsenpraktijk met opnamemogelijkheid invullen.

ERKEND STAGEBEDRIJF

Alle stagebedrijven dienen door de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) erkend te zijn. De SBB is de landelijke organisatie die praktijkopleidingsbedrijven erkent voor beroepspraktijkvorming. Op www.s-bb.nl is een register van opleidingsbedrijven aanwezig.

Als een dierenartsenpraktijk of dierverzorgend bedrijf waar u stage wilt lopen nog niet erkend is, dan dient het bedrijf een registratieaanvraag in te dienen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikt stage-adres.

TIP: onze ervaring leert dat het verstandig is ruim voor aanvang van de opleiding te starten met het zoeken naar een stageplaats. Afhankelijk van de mogelijkheden bij de dierenartsenpraktijk en uw persoonlijke situatie kunt u kiezen voor een dagstage waarbij u iedere week een (vaste) dag(en) stage loopt of een blokstage van een aantal weken achter elkaar. Je kunt via stagemarkt.nl op zoek naar een fijn en goed adres. We hebben een instructie gemaakt voor het zoeken op stagemarkt.nl, die kun je hier downloaden.

SPREIDING BEROEPSPRAKTIJKVORMING

Voor de beste opbouw van de opleiding Paraveterinair dierenartsassistent adviseren we u de beroepspraktijkvorming (stage) over de gehele opleidingsduur te spreiden. Wij raden u aan om bij verschillende dierenartsenpraktijken stage te lopen. Bent u in loondienst bij een dierenartsenpraktijk en is deze als stagebedrijf erkend door de SBB? Dan tellen deze uren natuurlijk mee.

 • Deel:
 • fb
 • twitter
 • in
 • printar

Start: dinsdag 20 september 2016


Start: donderdag 22 september 2016


EXTRA INFORMATIE

De opleiding Paraveterinair dierenartsassistent bestaat uit 26 lesdagen.

Het lesprogramma wordt verspreid over twee cursusjaren, waarbij een cursusjaar loopt van september tot juni. 

Een lesdag duurt van 9.45 uur tot 15.30 uur of 16.15 uur (praktijkdagen).

Afhankelijk van uw werk- en denkniveau bedraagt de zelfstudie gemiddeld 6 tot 10 uur per week om lessen en toetsen voor te bereiden.

Een gezamenlijke lunch in het restaurant op onze campus is inbegrepen.

 • Deel:
 • fb
 • twitter
 • in
 • printar

LOCATIE: Cursuscentrum Dierverzorging

DUUR: 26 dagen

TIJDEN: 9.45 uur - 15.30 uur, tijdens praktijkdagen van 9.45 uur - 16.15 uur

GROEPSGROOTTE: circa 30 cursisten

PRIJS: € 4.495,00