Home » Cursussen » Gezondheidszorg » Paraveterinair dierenartsassistent

Paraveterinair dierenartsassistent

Paraveterinair dierenartsassistent

VOOR WIE

Geïnteresseerden die de officiële erkenning Paraveterinair dierenartsassistent willen behalen. Bijvoorbeeld: dierenartsassistenten die al in een praktijk werken maar nog geen paraveterinair zijn of mensen die geschoold zijn in een andere richting en nu in een verkort traject opgeleid willen worden.

 

INHOUD

Een paraveterinair valt onder de regeling paraveterinairen, onderdeel van de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde (WUD). In deze regeling staat omschreven aan welke eisen de opleiding tot paraveterinair moet voldoen en ook welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden de paraveterinair hiermee krijgt. Zo verricht u receptiewerkzaamheden en assisteert u bij het spreekuur, bij de opname en bij operaties en verzorgt u de opgenomen dieren. Ook verleent u eerste hulp bij spoedgevallen, voert laboratoriumwerkzaamheden en diagnostische handelingen uit, maakt röntgenfoto's en assisteert bij echografie. U beheert de diergeneesmiddelen en geeft advies over de middelen en manier van toedienen. U dient affiniteit te hebben met zoveel mogelijk diersoorten. Dierenartsassistent is een gevarieerd beroep, het is leuk, uitdagend, interessant en afwisselend en brengt u in contact met mens en dier. 

 

 • Duur opleiding: 26 dagen
 • Verzorgd door dierenarts docenten
 • Lessen op locatie Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld
 • 4 practica met katten, honden, vogels, konijnen en knaagdieren, geiten
 • 2 laboratorium practica
 • 6 practica in ons paraveterinair trainingscentrum
 • 11 toetsen
 • 1 werkopdracht hygiëne maken
 • 700 uur stage lopen
 • Uren- en handelingenlijsten bijhouden
 • Stageverslag maken

ONDERWERPEN

De opleiding Paraveterinair dierenartsassistent kent een uitgekiend programma:

 • Voeren (gezelschaps)dieren
 • Verzorgen (gezelschaps)dieren 
 • Begeleiden voortplanting (gezelschaps)dieren
 • Nemen van hygiënische maatregelen
 • Anatomie, fysiologie en pathologie
 • Instrumentenleer, desinfectie en pathologie
 • Algemene assistentie en ziekenverzorging 
 • Zoötechniek en gezondheidsleer
 • Laboratoriumwerkzaamheden
 • Radiologie
 • Eerste hulp (paraveterinair)
 • Algemene en plaatselijke verdoving 
 • Beheren medicijnen

VOOROPLEIDING

Wij vragen een vbo- of mavo-opleiding op D-niveau (met maximaal drie vakken op C-niveau) of een vmbo-diploma volgens de Theoretische Leerweg (TL). Als bewijs dat u aan deze toelatingseisen voldoet, zendt u bij inschrijving een kopie van uw diploma alsmede een kopie ID mee. Het is in bepaalde gevallen mogelijk om op grond van opleiding, leeftijd en/of relevante werkervaring toegelaten te worden. Hiervoor dient u een schriftelijk toelatingsverzoek met motivatie, CV, aanbevelingsbrief van de dierenartspraktijk waar u werkt of stage loopt en kopie van beschikbare diploma's in bij de sectorcoördinator.

LESSEN

De opleiding bestaat uit 26 cursusdagen. Het lesprogramma wordt verspreid over twee cursusjaren, een cursusjaar loopt van september tot juni. De lestijden zijn van 9.45 uur tot 15.30 uur (of 16.15 uur op praktijkdagen). In de middagpauze wordt gezamenlijk geluncht. De lessen behandelen zowel theorie als praktijk en worden gegeven door ervaren dierenartsen met leservaring. De leerstof van deze opleiding wordt aangeboden in delen die gebundeld zijn in mappen. Elk deel wordt afgesloten met een toets. De praktijklessen vinden plaats in kleine groepen. U krijgt uitgebreid de mogelijkheid praktische vaardigheden te oefenen. Zo worden er lessen gegeven over het verzorgen en hanteren van dieren, klinisch onderzoek, verbandleer, bloedafname en het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden. Naast het volgen van de lessen zult u tijd moeten reserveren voor het voorbereiden van deze lessen en het bestuderen van de lesstof voor de toetsen. Wij houden een gemiddelde aan van vier uur per week.

STAGE

Gedurende de opleiding dient u minimaal 700 uren stage te lopen. Aan deze stage zijn strikte eisen verbonden. 500 uren moeten er gelopen worden in een dierenartsenpraktijk voor gezelschapsdieren of in een gemengde praktijk. Hiervan mogen maximaal 200 uren gelopen worden in een gespecialiseerde dierenkliniek (bijvoorbeeld een paardenkliniek of 2e lijns dierenartsenpraktijk). Daarnaast resteren nog 200 uren bij een professioneel dierverzorgend bedrijf. Hierbij kunt u denken aan een dierenasiel, kinderboerderij, dierenpension, dierenspeciaalzaak, handel/pensionstal of zorgboerderij. De nadruk van deze stage ligt op het verzorgen, voeren en huisvesten van de dieren. Deze 200 uren mogen eventueel ook in een dierenartsenpraktijk met opnamemogelijkheid gelopen worden.

ERKEND STAGEBEDRIJF 

Alle stagebedrijven dienen door de SBB erkend te zijn. Daarnaast dient u voor aanvang een akkoord voor die stage vanuit Cursuscentrum Dierverzorging te krijgen. De SBB is de landelijke organisatie die praktijkopleidingsbedrijven erkent voor beroepspraktijkvorming. Op www.s-bb.nl is een register van deze opleidingsbedrijven aanwezig. Als een dierenartsenpraktijk of dierverzorgend bedrijf waar u stage wilt lopen nog niet erkend is, dan dient het bedrijf een registratieaanvraag in te dienen. Voor het zoeken van een stageadres bent u zelf verantwoordelijk. De ervaring leert dat het verstandig is ruim voor aanvang van de opleiding te starten met het zoeken naar een stageplaats. Afhankelijk van de mogelijkheden bij de dierenartsenpraktijk en uw persoonlijke situatie kunt u kiezen voor een dagstage waarbij u iedere week een (vaste) dag stage loopt of een blokstage van een aantal weken achter elkaar. 

SPREIDING BEROEPSPRAKTIJKVORMING

Voor de beste opbouw van deze opleiding adviseren we u echter de beroepspraktijkvorming (stage) altijd over de gehele opleidingsduur te spreiden. Wij raden u aan om bij verschillende dierenartsenpraktijken stage te lopen. Bent u in loondienst bij een dierenartsenpraktijk dan tellen deze uren natuurlijk mee. Tijdens uw stage ligt de nadruk op het uitvoeren van paraveterinaire handelingen en het maken van stageopdrachten. Hierdoor wordt de theorie van de opleiding gekoppeld aan de praktijk, waardoor u meer inzicht verwerft in de dierenartsenpraktijk.

STUDIEBEGELEIDING

Goede studiebegeleiding is belangrijk. De lesstof die behandeld wordt staat duidelijk beschreven in de verschillende delen. De lesdagen worden zoveel mogelijk verzorgd door vaste docenten; één van hen is de cursusleider. Bij de cursusleider kunt u altijd terecht met vragen over het programma, de inhoud en de organisatie.

CERTIFICAAT

Het certificaat van deze opleiding wordt verkregen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Afronden van 700 stage uren, stage opdrachten, handelingenlijsten, urenlijsten laten aftekenen
 • 11 toetsen met een voldoende (5,5 of hoger)
 • Werkopdracht hygiëne met een voldoende (5,5 of hoger)
 • Stageverslag met een voldoende (5,5 of hoger)

VERVOLGOPLEIDING

Wilt u na deze opleiding verder? Dat kan! Wij bieden u de unieke opleiding Veterinair praktijkmanager op hbo-niveau.

 • Locatie:
  Cursuscentrum Dierverzorging
 • Startdatum cursus i:
  woensdag 27 januari 2016
 • VERVOLGDATAKlik hier
  Vervolgdata:
  woensdag 27 januari 2016
  woensdag 10 februari 2016
  woensdag 2 maart 2016
  woensdag 16 maart 2016
  woensdag 30 maart 2016
  woensdag 20 april 2016
  woensdag 18 mei 2016
  woensdag 8 juni 2016
  woensdag 29 juni 2016
 • Duur:
  26 dagen
 • Tijden:

  9.45 uur - 15.30 uur, tijdens praktijkdagen van 9.45 uur - 16.15 uur

 • Groepsgrootte:
  circa 30 cursisten
 • Prijs:
  € 4395.00
 • Erkenning:
  Certificaat Paraveterinair dierenartsassistent